STUCCO ROMANO

Ekološki dekorativni štuko koji se vezuje na antičku i fascinantnu klasičnu tradiciju rimske umjetnosti, s završnim obradama koje stvaraju tipičnu i jedinstvenu eleganciju mramora i štuka na bazi gašenog vapna.

INFO & DOWNLOAD
TEHNIČKI PODATCI
SIGURNOSNE NORME
KARTA BOJE *