AUTORSKA PRAVA I PRIVATNOST

Ova stranica sadrži opis postupaka web mjesta za upravljanje obradom osobnih podataka korisnika koji ga konzultiraju i Politiku privatnosti koju je usvojila tvrtka OIKOS S.P.A. socio unico (jednočlano poduzeće), podložno upravljanju i koordinaciji OIKOS HOLDING S.P.A sa sjedištem u Gatteo Mare (FC), Via Cherubini 2, porezni zakonik, PDV br. i registarski broj u Registru tvrtki Forl & igrave; Cesena br. 01970010409. Budući da se, osim što se koristi kao sredstvo informiranja o tvrtki, OIKOS S.p.A. socio unico, ova se web stranica koristi i kao alat za prikupljanje podataka, ova se obavijest također izdaje u skladu s člankom 13. talijanske zakonodavne uredbe 196/2003 i člankom 13. Uredbe EU br. 2016/679 u vezi sa zaštitom osobnih podataka, onima koji posjete adresu: https://www.oikos-paint.com.hr

Pravila o privatnosti ove web stranice bit će predmet ažuriranja. Korisniku se savjetuje da pažljivo pročita ovu politiku prije dodjele bilo kojeg od njegovih osobnih podataka.

 

1. Opseg komunikacije i širenja podataka
Vaši će se podaci obrađivati u sljedeće svrhe povezane s ispunjavanjem zakonskih ili ugovornih obveza:
• zakonski obavezna ispunjenja u vezi s obradom osobnih podataka (privatnost);
• svrhe povezane sa sigurnošću na radnom mjestu; Vaši će se podaci također koristiti u sljedeće svrhe, potrebne za ostvarivanje legitimnog interesa Upravitelja podataka.
• informativne svrhe tvrtke; Obrada podataka potrebnih za ispunjenje tih obveza potrebna je kako bi se osiguralo ispravno upravljanje odnosom i davanje navedenih podataka je obavezno kako bi se postigle gore navedene svrhe. Upravitelj podataka također određuje da ako bilo koji od obveznih podataka ne bude priopćen ili bude netačno poslan, to može onemogućiti upravljaču podacima da jamči podudarnost relativne obrade.
 

2. Vrsta podataka koji se obrađuju
Nakon konzultacija s ovom web stranicom mogu se obraditi podaci o identificiranim ili identificiranim osobama. Napominjemo da obrada izvedena putem različitih odjeljaka web stranice neće uključivati ​​osjetljive ili pravosudne podatke.
 

2.1 Pregledavanje podataka

Kao što je to uobičajena praksa na Internetu, ovo web mjesto koristi alate za statističku analizu koje isporučuju i kojima upravljaju treće strane koji mogu prikupljati i "pratiti" određene podatke o pregledavanju.
Vrijedno je naglasiti da se mnoge talijanske i strane web stranice obično koriste ove tehnologije i rješenja u "outsourcinu", ali da samo nekoliko njih to navodi u svojoj "bilješci o privatnosti". Pokušali smo to učiniti i nastojat ćemo vas informirati što prikladnije i transparentnije: u svakom slučaju uvijek smo vam na raspolaganju ako zatražite daljnje informacije ili pojašnjenja. Budući da se ti podaci prikupljaju pomoću različitih alata i od strane tvrtki koje nisu upravitelj web mjesta, Oikos ih fizički ne drži, a može ih koristiti samo u svrhe savjetovanja, ali ih ne može promijeniti ili otkazati samo od sebe. U vezi s tim operacijama i da bi stekao potpuno razumijevanje politike privatnosti koja se primjenjuje na ove podatke, korisnik se mora izravno obratiti Upravitelju podataka, tj. tvrtka koja izravno pruža korištenu statističku uslugu.
Alati treće strane koji se koriste na ovom web mjestu su sljedeći:
- Google Analytics ( pružio : Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway - Mountain View CA 94043, SAD)

 

2.2 Kolačići

Na ovom web mjestu trojanci, špijunski programi, web programske pogreške i drugi sustavi za praćenje nikada se ne koriste za praćenje korisnika. Web stranica upotrebljava kolačiće samo u statističke svrhe i kako bi iskustvo pregledavanja korisnika na web mjestu učinilo sigurnim i učinkovitim. U svim slučajevima, korišteni kolačići nikada ne omogućuju prikupljanje bilo kakvih osobnih podataka koji identificiraju korisnika. Ostale web stranice na koje ovo web mjesto može biti "povezano" mogu sadržavati sustave za praćenje o kojima upravljač podataka web mjesta ne zna ništa i nad kojima nema kontrolu. Ne postoji jamstvo da su ove vanjske web stranice opremljene prikladnim sigurnosnim sustavima usmjerenim na zaštitu obrađenih podataka i sprečavanje oštećenja (npr. Od računalnih virusa).

 

2.3 Podaci koje je korisnik dobrovoljno pružio i poslali na adrese e-pošte objavljene na raznim stranicama web mjesta

Neobavezno, eksplicitno i dobrovoljno slanje e-pošte na adrese naznačene na ovom web mjestu dovest će naknadno pribavljanje adresa pošiljatelja, potrebne da se odgovore na zahtjeve, uz ostale osobne podatke sadržane u porukama.

 

2.4 Podaci vezani uz određene usluge dostupne na zahtjev

Određene sažete bilješke postupno će se prikazivati ili pregledavati na stranicama odjeljaka web mjesta postavljenih za određene usluge dostupne na zahtjev.

 

3. Priroda prijenosa podataka i posljedice odbijanja davanja podataka

Ne dovodeći u pitanje odredbe navedene za pregledavanje podataka koje sustav automatski prikuplja, korisnik može slobodno odlučiti hoće li pružiti tražene osobne podatke u obrascima ponuđenih usluga koji se nalaze na stranicama u odjeljcima web stranice. Odbijanje da to učini neće imati posljedica, osim što će, očito, onemogućiti korisniku pristup bilo kakvim uslugama koje se mogu ponuditi ili dobiti detaljnije informacije o aktivnostima Oikos SPA a socio unico.

 

4. Metode obrade

Vaši se osobni podaci mogu obrađivati na sljedeće načine:

• privremena obrada, izvedena s ciljem brzog prikupljanja ili anonimiziranja podataka;

• obrada izvedena s elektroničkim računalima;

• ručna obrada izvedena pomoću papirnatih zapisa; Sva obrada provest će se u skladu s metodama opisanim u člancima 6. i 32. GDPR-a u skladu s odgovarajućim sigurnosnim mjerama predviđenim u njima. Vaše će podatke obrađivati samo osobe koje je izričito ovlastio nadzornik podataka, a posebno sljedeće kategorije operatora:

• OIKOS SPA upravljanje;

• Ured OIKOS SPA; Osobni podaci obrađivat će se ručno, u papirnatom obliku i pomoću informatičkih i digitalnih alata, tijekom vremenskog razdoblja potrebnog za ispunjavanje svrha zbog kojih su prikupljeni.

Osobni podaci pregledavanja i podaci dodijeljeni slanjem poruka e-pošte na adrese na web mjestu neće se širiti. Osobni podaci koje je dostavio korisnik koji na različite adrese e-pošte na web mjestu šalju zahtjeve za informacijama, koji se koriste samo za pružanje traženih odgovora ili usluga, bit će priopćeni trećim stranama samo ako su potrebni u tu svrhu. Postoje posebne sigurnosne mjere za sprečavanje gubitka, nezakonite i / ili neprimjerene upotrebe podataka i bilo kakvog neovlaštenog pristupa istima. U svakom slučaju, korisnik je obaviješten da se prijenos podataka putem Interneta nikada ne može smatrati potpuno sigurnim. Odgovornost je preglednika da provjeri točnost svojih osobnih podataka i po potrebi ih ispravi, ažurira ili, u svakom slučaju, izmijeni tijekom obrade.

 

5. Opseg komunikacije i širenja podataka.

Dodijeljene podatke obrađivat će u gore navedene svrhe osobe koje je za to imenovala tvrtka odgovorna za obradu. Preneseni podaci neće se širiti.

 

6. Prava subjekta podataka

Uredba EU-a 2016/679: članci 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Subjekt podataka imat će pravo dobiti potvrdu o tome postoje li osobni podaci koji se na njih odnose, neovisno o tome jesu li već zabilježeni, i priopćavanje takvih podataka u razumljivom obliku. Subjekt podataka imat će pravo biti informiran o:

- izvor njihovih osobnih podataka; - svrhe i metode obrade;
- logika primijenjena na obradu, ako se ona provodi uz pomoć elektroničkih sredstava;
- podaci koji identificiraju voditelja podataka, nadzornike podataka i predstavnika imenovanog prema članku 5. stavku 2;
- entiteti ili kategorije entiteta, kojima se ili kojima se osobni podaci mogu priopćiti, i mogu ih upoznati u svojstvu imenovanog predstavnika (predstavnika) na državnom teritoriju ili kao nadzornici podataka ili osobe u naplata obrade. Subjekt podataka imat će pravo na:
- neka se njihovi podaci ažuriraju, isprave ili, ako ih to zanima, integriraju;
- da se njihovi podaci izbrišu, učine anonimnima ili blokiraju u slučajevima koji se odnose na podatke koji su nezakonito obrađeni, uključujući podatke koji ne trebaju biti zadržani u svrhe za koje su prikupljeni ili naknadno obrađeni;
- pribaviti potvrdu da su postupci prema slovima a) i b) prijavljeni, također s obzirom na njihov sadržaj, subjektima kojima su ili kojima su podaci preneseni ili distribuirani, osim ako se ovaj zahtjev pokaže nemogućim ili uključuje očito nesrazmjeran napor u usporedbi s pravom koje se štiti.
- prijenos podataka.

Subjekt podataka imat će pravo prigovora, u cijelosti ili djelomično:
- na opravdanim osnovama, za obradu osobnih podataka koji se na njih odnose, iako to može biti relevantno za svrhu prikupljanja;
- na obradu osobnih podataka koji se odnose na njih, ako se to provodi u svrhu slanja reklamnih materijala ili izravne prodaje, ili pak u svrhu provođenja istraživanja tržišta ili komercijalne komunikacije.
 

7. Zadržavanje podataka

Napominjemo da će, u skladu s načelima zakonitosti, pravičnosti i transparentnosti, ograničenja svrhe i umanjenja podataka utvrđenih člankom 5. GDPR-a, razdoblje za koje će se vaši podaci čuvati biti:
- utvrđeno kao vremensko razdoblje do 5 godina od prvog zapisa podataka koji ulaze u Društvo, do prijema.
 

8. Upravitelj podataka

Upravitelj podataka, sukladno Zakonu, OIKOS SPA podliježe upravljanju i koordinaciji OIKOS HOLDING SPA na slici njegovog pravnog zastupnika pro tempore, Via Cherubini 2 - 47043 Gatteo Mare (FC) | T +39 0547681412 | e-mail: privacy@oikosgroup.it i info@oikos-group.it, PDV br. IT01970010409. Navedite u predmetu poruke da je ovo zahtjev za poništavanje podataka u vezi s privatnošću i za opoziv pristanka za osjetljive podatke.

Ova se napomena može integrirati, usmeno ili u pisanom obliku, s dodatnim elementima i naznakama kako bi se što je moguće učinkovitije ispunili svi zahtjevi za informacijama koje biste mogli imati u vezi s "Privatnošću" i kako bi se uskladilo sa svim novim zakonima ili izmjenama postojećih zakona.

8. Upravitelj podataka

Upravitelj podataka, sukladno Zakonu, OIKOS SPA podliježe upravljanju i koordinaciji OIKOS HOLDING SPA na slici njegovog pravnog zastupnika pro tempore, Via Cherubini 2 - 47043 Gatteo Mare (FC) | T +39 0547681412 | e-mail: privacy@oikosgroup.it i info@oikos-group.it, PDV br. IT01970010409. Navedite u predmetu poruke da je ovo zahtjev za poništavanje podataka u vezi s privatnošću i za opoziv pristanka za osjetljive podatke.

Ova se napomena može integrirati, usmeno ili u pisanom obliku, s dodatnim elementima i naznakama kako bi se što je moguće učinkovitije ispunili svi zahtjevi za informacijama koje biste mogli imati u vezi s "Privatnošću" i kako bi se uskladilo sa svim novim zakonima ili izmjenama postojećih zakona.