STUCCO ROMA
Završna obrada Štuko Roma odlikuje se minimalnom izradom, samo ukrašena poprečnim kromatskim elementima koji podsjećaju na čaroliju boja talijanskog baroka i njegovog glavnog tumača: Gian Lorenzo Bernini. Arhitekt i kipar, koji je uspio postiči da materijal vibrira, čineći ga živim, pokazavši da: "zahvaljujući svjetlosti, čak i kamen može disati".