STUCCO VENEZIA
Završna obrada Štuko Venezia inspirirana je čarolijom boja Tiziana Vecellia, koji u svojim djelima utiskuje boje vodenog grada jedinstvenog u svijetu, izraženu refleksom i prozirnošću. Stucco Venezia završna obrada nudi dekorativnu obradu s velikim špahtlama, koje doprinose izražavanju arhitektonskog prostora u kojem se primjenjuju, povezujući površinu sa nijansama okolnog okoliša.